.

PRIVATUMO POLITIKA

Viskasplytelems.lt

 

Mes, UAB “Mproducts“ (prekinis ženklas “viskasplytelems.lt”), juridinio asmens kodas 302462880, buveinės adresas Verkių g. 36, Vilnius (Toliau — “įmonė” arba “viskasplytelems.lt“), saugome mūsų klientų asmens duomenų privatumą bei įsipareigojame sąžiningumo principo pagrindu teisėtai ir skaidriai tvarkyti ir prižiūrėti savo klientų asmens duomenis.

 

Įsipareigojame saugoti Jūsų asmens duomenis, jeigu lankotės internetinėje svetainėje viskasplytelems.lt arba jeigu esate pirkėjas internetinėje parduotuvėje viskasplytelems.lt .

 

Šioje privatumo politikoje toliau išdėstome mūsų bendrą politiką dėl kaupiamos informacijos apie savo klientus, taip pat informacijos rinkimo priežastis bei tokios informacijos panaudojimo būdus.

 

Kaip internetinės parduotuvės viskasplytelems.lt administratoriai, galime periodiškai atlikti pakeitimus šioje privatumo politikoje. Žinoma, apie pasikeitimus būsite informuoti ir Jūs! Bet kokiu atveju, naujausią privatumo politikos versiją galite rasti mūsų internetinėje svetainėje, todėl rekomenduojame prieš kiekvieną internetinės parduotuvės apsilankymą, peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

 

Mūsų svetainėje, viskasplytelems.lt, renkame šiuos Jūsų duomenis:

·                     Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė ir gimimo data.

·                     Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

·                     Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys.

·                     Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.

·                     Vaizdo stebėjimo duomenys – pavyzdžiui, duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis.

·                     Duomenys surinkti atliekant viskasplytelems.lt internetinės parduotuvės organizavimo funkcijas – pavyzdžiui, duomenys apie prievolių vykdymą arba nevykdymą, galiojančius arba baigusius galioti įsipareigojimus, pateiktus prašymus ir skundus. Duomenys apie prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Jums teikiamas paslaugas, Jūsų atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar Jūs patenkintas paslaugomis, įskaitant garso įrašymą.

 

UAB “Mproducts”, kaip viskasplytelėms.lt prekinio ženklo valdytojas, tvarko šiuos tiesiogiai arba netiesiogiai (iš trečiųjų šalių) gautus duomenis:

·                     Mokėtojo kodas;

·                     Mokėtojo vardas, pavardė;

·                     Asmens kodas / įmonės kodas;

·                     PVM kodas (jeigu mokėtojas juridinis asmuo);

·                     Mokėtojo adresas;

·                     Mokėtojo telefono numeris;

·                     Mokėtojo El. paštas;

·                     Mokėtojo korespondencijos adresas, jei jį pateikia pats duomenų subjektas. g

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platformą, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Visi šie duomenys tvarkomi, nes už įsigytas prekes ar paslaugas yra susimokama bankiniu pavedimu ar atsiskaitoma kitokia pinigų perleidimo forma.

 

Mūsų svetainėje, viskasplytelems.lt, Jūsų duomenys tvarkomi šiais tikslais:

·         viskasplytelems.lt duomenis tvarko siekiant suteikti Jums aukščiausios kokybės paslaugas;

·         vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, kandidatų, siekiančių įsidarbinti įmonėje atranka);

·         įsiskolinimo valdymas: su tuo susijusius asmens duomenis tvarkome, siekiant valdyti kliento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant įmonės teisėto intereso užtikrinti skolų valdymą;

·         teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant teisinę pareigą, arba siekiant įmonės teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu;

·         tiesioginė rinkodara, kliento nuomonės teiravimasis, viskasplytelems.lt, gavusi kliento sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu;

·         užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Jūsų klausimus;

 

Vaizdo stebėjimas

 

viskasplytelems.lt vykdo vaizdo duomenų stebėjimą įmonės patalpose. Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą, nes dėl darbo specifikos būtina užtikrinti turto ir asmenų saugumą. Vaizdo stebėjimo priemonėmis vykdome stebėjimą visuose savo salonuose nurodytuose skiltyje:https://viskasplytelems.lt/lt/kontaktai

 

Duomenų saugojimo laikotarpis

 

viskasplytelems.lt tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

 

Duomenų gavėjų kategorijos

 

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos;

·         teisėsaugos institucijos;

·         LR teismai;

·         kitos ginčus nagrinėjančios institucijos;

·         kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, žalos vertinimo įmonės, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai, priežiūros institucijos);

 

Asmens duomenų tvarkymui viskasplytelems.lt gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, finansus administruojančias bendroves - įskaitant, bet neapsiribojant: UAB “Negė”, UAB “Omniva”, DHL, AB „Lietuvos paštas“, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, ir debesijos paslaugų teikėjus. Tokiais atvejais viskasplytelems.lt imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei privalomai įgyvendintų tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

 

Pateikdami laisvos formos prašymą viskasplytelems.lt, Jūs turite teisę prašyti:

·                  susipažinti su jos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

·                  kokiais tikslais šie duomenys yra tvarkomi;

·                  gauti informaciją, susijusią su trečiųjų šalių tvarkomais Jūsų duomenimis;

·                  ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ;

·                  pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo

·                  ištrinti savo duomenis-„teisė būti pamirštam“;

·                  apriboti savo duomenų tvarkymo veiksmus;

·                  perkelti savo asmens duomenis- teisė į duomenų perkeliamumą;

·                  visų kitų esminių duomenų nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679.

 

Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

1)                  prisijungę prie viskasplytelems.lt pirkėjo profilio;

2)                  pateikdami rašytinį prašymą adresu Verkių g. 36, Vilnius, Lietuva. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro;

3)                  Elektroniniu paštu: info@viskasplytelems.lt

 

Įmonė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų. Atsakymo laikotarpis gali būti pratęstas, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bet kokiu atveju su kiekvienu klientu mes palaikome ryšį ir suteikiame visą aktualią informaciją.

 

Duomenų saugumas

 

Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.

 

viskasplytelems.lt, kaip duomenų valdytojas, taip pat reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų, griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Mūsų atsakomybės ribojimas

 

viskasplytelems.lt nėra atsakinga už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

 

Kontaktinė informacija

 

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:

UAB “Mproducts” (viskasplytelems.lt)

Verkių g. 36, Vilnius

El. paštas: info@viskasplytelems.lt

Mob.: +370 656 23232